Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

decomposition

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
"Batman decomposition" symetrické indefinitní matice
 (Kateřina Stolínová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//g94inr// | Matematika / matematika - anglický jazyk | Theses on a related topic

Correlation Analysis of Stock Indices Using Empirical Mode Decomposition
 (Alexey Ulyanin)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70794 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Explaining Rural-Urban Differentials in Child Nutritional Outcome in Nepal: An Application of Quantile Regression - Counterfactual Decomposition
 (Gopal TRITAL)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//66rwq5// | Geography / International Development Studies | Theses on a related topic

Cesium promoted Co3O4 catalyst deposited on ceramic foam support for nitrous oxide decomposition
 (Tomáš Kiška)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136576 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Implementace algoritmu Empirical-Mode Decomposition (EMD) pro vícerozměrná data
 (Jan VAMPOL)

2017, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//h1p1g1// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Dynamic Analysis of the Structure Using Substructure Decomposition
 (Sinan Polat)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136899 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Theses on a related topic

Transformation of aliphatic and aromatic components of litter during decomposition and its relevance to soil environment and soil biota
 (Šárka ANGST)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qk0j92// | Biologie / Biologie ekosystémů | Theses on a related topic

Numerical model of solids thermal decomposition
 (Jiří Ira)

2019, Disertační práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//bk16lz// | Chemické a procesní inženýrství (čtyřleté) / | Theses on a related topic

Direct methane decomposition
 (Raphaëlle Jouan)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//cmqp9n// | Chemie a chemické technologie / | Theses on a related topic

Measurement of multi-antenna communication channels - study of upper bound channel capacity based on eigenvalue decomposition
 (Tomáš Janák)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//no8ljw// | Elektronika a komunikace / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)