Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kompostarna

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Vliv technologie kompostování v městské kompostárně na kvalitu produktu
 (David BARTUNĚK)

2017, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//yjayjh// | Zemědělské inženýrství / Zemědělské inženýrství - Fytotechnika | Theses on a related topic

Zpracování projektové dokumentace pro stavbu kompostárny s provozními objekty
 (Josef MAREŠ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//kf7ncw// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Theses on a related topic

Zhodnocení provozu komunální kompostárny
 (Ondřej Bystřický)

2016, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vrpz5b// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Kompostování biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně ve Veverských Knínicích
 (Jana Veselá)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//03k7n3// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Hluk z kompostáren
 (Ladislav KRAUS)

2016, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qi84fz// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Theses on a related topic

Srovnání technologií kompostování ve vybraných kompostárnách
 (Jan Galló)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115198 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Hodnocení fytotoxicity kompostu z komunitní kompostárny ve Svitavách
 (Šárka Pospíšilová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//f28wtq// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Komplexní návrh kompostárny v areálu skládky Vrbičky
 (Pavel Moravszki)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129893 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Komplexní návrh kompostárny v areálu skládky Vrbičky
 (Pavel Moravszki)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129893 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Návrh kompostárny města Králíky
 (Markéta Jílková)

2019, Diplomová práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//dm20qe// | Stavební inženýrství / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)