Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kompostovaci proces

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Zhodnocení ekonomické efektivnosti provozu na zpracování biologicky rozložitelného odpadu
 (Štěpánka ŠIMSOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p97qyi// | Zemědělství / Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině | Theses on a related topic

Kompostování odpadů
 (Jana Repková)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82759 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Zpracování odpadů kompostováním
 (Rudolf Drobec)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103708 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic