Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

machinery

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
The role of Ervl in the mitochondrial import machinery and iron sulphur cluster export machinery in Trypanosoma brucei.
 (Michala BOUDOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//wurv1j// | Biologie / | Theses on a related topic

Metaphor in Specialized Language: The Verbs <I>Bleed</I> and <I>Feed</I> in the Domain of MACHINERY
 (Ivana Králiková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yhuux/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Návrh technologického modulu tool managementu ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
 (Markéta Čajková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114560 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Cenové kalkulace výrobků ve společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s.
 (Nadja Sabo)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119321 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Společnost Applus pohledem spokojenosti konečného zákazníka VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s
 (Patrik Chruňák)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//6acp77// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Analýza systému managementu měření ve firmě Astos Machinery a.s.
 (Michal CHAMULA)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jgjpu7// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie - technologie obrábění | Theses on a related topic

Assessment of the Liquidity of a Company in the Machinery Industry
 (Zhongming Yu)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113287 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Electrophysiology Studies Providing Insights into the STIM1/ORAI1 Machinery
 (Adéla KŘÍŽOVÁ)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bhoa6v// | Biochemistry / Biological chemistry | Theses on a related topic

Rozbor požárů s účastí jednotky HZS podniku Vítkovice Machinery Group s možným návrhem nové výjezdové techniky
 (Milada Borunská)

2011, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88540 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Theses on a related topic

Tržní pozice společnosti VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. v České republice
 (Michaela Maxianová)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104365 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)