Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

mechanizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Bezpečně pracovat, více vyrábět: Analýza české krátkometrážní produkce let 1945–1959 s tematikou mechanizace průmyslu a bezpečnosti práce
 (Veronika Jančová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kfgvo/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Optimalizace nákladů pro provoz stavební mechanizace a dopravních prostředků pomocí monitoringu GPS
 (Simona Juršová)

2012, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/xu0ln/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti předcházení negativním dopadům
 (Anna Nováková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ry36pm// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Theses on a related topic

Strojní zařízení a mechanizace nasazená při povrchovém dobývání uhlí v mostecké pánvi
 (Lukáš Podhrázský)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119649 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Návrh přípravy učitele do předmětu Základy mechanizace s využitím aktivizujících výukových metod
 (Tomáš Chaloupek)

2020, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gssu6d// | Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Vliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti jeho snížení
 (Veronika Chalupová)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//68fa9y// | Zemědělská specializace / Zemědělské inženýrství | Theses on a related topic

Materiály a mechanizace v cyklistice
 (Tomáš Kužela)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//n5lnoe// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Theses on a related topic

Trendy v oblasti nářadí mechanizace využívané při údržbě živých plotů
 (David Stokláska)

2020, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//5icsfz// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Theses on a related topic

Analýza faktorů ovlivňujících efektivitu údržby okrasných porostů a parkových ploch při využití malé mechanizace
 (Vladimír Mašán)

2016, Disertační práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xfcbad// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Theses on a related topic

Vliv zemědělské mechanizace na zvěř a možnosti jeho snížení
 (Matěj Pospíšil)

2020, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ga37s9// | Zemědělská specializace / Všeobecné zemědělství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)