Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

odbyt kompostu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Srovnání technologií kompostování ve vybraných kompostárnách
 (Jan Galló)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115198 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Porovnání nakládání s bioodpady u nás a v zemích EU
 (Rostislav Peterek)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86957 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic