Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

strojni vybaveni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vícekriteriální hodnocení při výběru strojního vybavení
 (Karel Štencar)

2016, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/df0j21/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Strojní zařízení v bioplynové stanici
 (Miroslav Dvořák)

2015, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cxs9ct// | Zemědělská specializace / Provoz techniky | Theses on a related topic

Úloha strojní služby HZS při řešení následků mimořádných a krizových situací na území ORP.
 (František JANY)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//40j0ew// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Návrh uspořádání a vybavení lakovacího stanoviště pro motorové vozy
 (Jan Hutník)

2009, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/76349 | Strojírenství / Dopravní technika | Theses on a related topic

Ideová studie modernizace stávajícího světlotechnického vybavení letiště Ostrava
 (Aneta Dobrocsanyiová)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129690 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Provádění rozměrové kontroly ve společnosti TS Plzeň a.s. a návrh na zlepšení měřícího vybavení
 (Jan ADAMEC)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//one50t// | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie-technologie obrábění | Theses on a related topic

Analýza technického a personálního vybavení hnědouhelného lomu pro denní disponibilitu jednoúčelového energetického odbytového hnědého uhlí k výrobě elektrické energie v tepelné elektrárně
 (René Nezbeda)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137137 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Theses on a related topic

Návrh vybavení kabiny letového simulátoru kluzáku
 (Michal Frank)

2017, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117384 | Technologie letecké dopravy / | Theses on a related topic

Vliv bezpečnostních postupů a vybavení letišť na ekonomiku leteckých provozovatelů
 (Kateřina Peterková)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104916 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic