Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

technology composting

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Problematika technologie kompostování v a.s. CNC Náměšť.
 (Vladimíra Mrňová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108401 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Technologie řízeného kompostování v průmyslovných kompostárnách a možnosti využití vzniklého substrátu
 (Martin Gwozdz)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82901 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Theses on a related topic

Kompostovací technologie
 (Hynek Malecký)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103589 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Mechanizace intenzivních kompostovacích technologií.
 (Pavel HLAVINKA)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6x3urm// | Zemědělská specializace / Dopravní a manipulační prostředky | Theses on a related topic

Technologie kompostování ve vacích a vermikompostování.
 (Petr MEJZLÍK)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//b3197t// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Theses on a related topic

Kompostování listí jírovce maďalu napadeného klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella)jako technolgie pro ekologickou regulaci škůdce.
 (Michal KOPAČKA)

2011, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qtquqz// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Theses on a related topic