Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

molekulární povrch

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Modelovanie isoforiem Na+/K+ - ATPasy
 (Jana MACÚCHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//tcrmyl// | Chemie / Aplikovaná chemie | Theses on a related topic

Strukturní dynamika biomolekulárních komplexů
 (Pavlína Pokorná)

2023, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qnbqo/ | Biomolekulární chemie a bioinformatika / | Theses on a related topic

Strukturní analýza proteinů 14-3-3 s využitím molekulové dynamiky.
 (Hana Zigová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/beyyu/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Studium komplexů proteinů metodami molekulového modelování
 (Veronika Lásková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nyj1u/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Studium interakcí proteinů pomocí metod molekulového modelování
 (Ľudmila Medvecká)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lvtxs/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Studium interakcí MAGE proteinů metodami molekulového modelování
 (Pavel Janoš)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pe13h/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Studium vztahů mezi přístupovými cestami a aktivitou enzymů metodami molekulového modelování
 (Ondřej Vávra)

2023, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o6csa/ | Životní prostředí a zdraví / Matematická biologie, bioinformatika a modelování | Theses on a related topic

Studium konformačního chování amyloidu beta a jeho mutantů v pozici 35 metodami molekulového modelování
 (Libuše Dvořáková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dvtu1/ | Biochemie / Chemoinformatika a bioinformatika | Theses on a related topic

Homologní modelování a virtuální screening potenciálních inhibitorů intelektinu
 (Veronika Horská)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lcagg/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Počítačové simulace strukturní dynamiky guaninových kvadruplexů
 (Barbora Knappeová)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yg4d3/ | Chemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)