Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Spotřební daň

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Morální hodnocení spotřebitelů a jejich nákupní chování v rámci Tobacco Heating Products
 (Jaroslav Svoboda)

2019, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//tdgpe6// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Manuál pro tvorbu právně nezávadné reklamy na alkoholické nápoje a tabákové výrobky
 (Darja Balcárková)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j1ark/ | Právní specializace / Obchodněprávní studia | Theses on a related topic

Akcízy uvalené na alkoholické nápoje a tabákové výrobky v Evropské unii v kontextu veřejné ochrany zdraví
 (Tereza Powadová)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113253 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Právní úprava reklamy na tabákové výrobky
 (Michaela Šustrová)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u30n2/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zdanění tabáku se zaměřením na surový a zahřívaný tabák
 (Patrick Landa)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zok56/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zdanění tabáku se zaměřením na surový a zahřívaný tabák
 (Patrick Landa)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zok56/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zdanění tabáku se zaměřením na surový a zahřívaný tabák
 (Patrick Landa)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zok56/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic