Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Trestní řízení

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Trestní dovolání a stížnost pro porušení zákona v judikatuře Nejvyššího soudu a Ústavního soudu
 (Jan Lukovský)

2006, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rnb4z/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Řádné a mimořádné opravné prostředky v řízení o přestupcích
 (Dalibor Ptáček)

2018, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vtjdq/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Mimořádné opravné prostředky dle správního řádu
 (Kristýna ČECHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8rlrwf// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Průběh řízení v prvním stupni, odvolací řízení a mimořádné opravné prostředky podle správního řádu
 (Veronika Smolíková)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/w4azs/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Mimořádné opravné prostředky v trestním řízení
 (Tomáš Mišurec)

2009, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b50n9/ | Právní specializace / Teorie a praxe přípravného řízení trestního | Theses on a related topic

Opravné prostředky ve správním řízení
 (Ivana Špačková)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/efnrf/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Opravné prostředky ve správním řízení
 (Radim Kosňovský)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rtajz/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Opravné prostředky ve správním řízení
 (Veronika Liškutinová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gcmvy/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Opravné prostředky ve správním řízení
 (Veronika Morkusová)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vfa4i/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Obnova řízení
 (Tomáš POLIŠENSKÝ)

2019, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zu0yge// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)