Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Didaktické hry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Bloomova taxonomie jako předpoklad tvorby testových úloh ve výuce dějepisu
 (Tereza KLIKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0klect// | Historické vědy / Učitelství historie pro SŠ (jednoobor.) - A14 | Theses on a related topic

Didaktické hry ve výuce zeměpisu cílené na vyšší úrovně kognitivních cílů Bloomovy taxonomie
 (Kateřina JANDOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bl1ey1// | Přírodovědná studia / Geografie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Využití revidované Bloomovy taxonomie pro rozvoj HOCS (Higher Order Cognitive Skills - kognitivních úrovní vyššího řádu) v ekonomickém vzdělávání
 (Dana Kolářová)

2015, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/81452 | Finance a účetnictví / Teorie vyučování ekonomických předmětů | Theses on a related topic

Implementace tematické deskové/karetní hry do předmětu geografie/zeměpis na základních školách
 (Tomáš NOVÝ)

2022, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//crobr7// | Učitelství geografie pro střední školy / Učitelství geografie pro SŠ (maior) - Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (minor) | Theses on a related topic

Didaktické hry ve výuce zeměpisu cílené na vyšší úrovně kognitivních cílů Bloomovy taxonomie
 (Kateřina JANDOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bl1ey1// | Přírodovědná studia / Geografie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic