Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

bezpečnost, provozu, na, pozemních, komunikacích

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Bezpečnost provozu na pozemních komunikacích se zaměřením na přestupky v dopravě a způsob jejich projednávání
 (Jarmila Jägermanová)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//xg3oa2// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Ukládání sankcí v přestupkovém řízení na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 (Lukáš Korbel)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r8hco/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Pravomoc a působnost Policie ČR v rámci zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 (Aleš Kuchařík)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a38fc/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 (Radmila Kloudová)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nlk52/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Analýza nepřímých ukazatelů bezpečnosti silničního provozu na vybraných komunikacích na okrese Tábor
 (Marek Kovařík)

2020, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//prmddc// | Civilní nouzové plánování / | Theses on a related topic

Problematika cyklistické dopravy z hlediska bezpečnosti ve vazbě na ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích
 (Šárka Baštová)

2014, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//zfrrnp// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Obecní policie a její oprávnění v souvislosti s bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích
 (Petr Flídr)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dhoq7/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Možnosti upevnění nákladu na ložnou plochu vozidla vzhledem k bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích
 (Miroslav Šenkeřík)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//w3p067// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Theses on a related topic

Působnost Vojenské policie na úseku přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 (Bedřich Kodym)

2010, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uomwh/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

Působnost Vojenské policie na úseku přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 (Robert Habe)

2010, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b2762/ | Právní specializace / Veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)