Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

accident rate

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Nehoda a náhoda - Vliv velkých sportovních akcí na nehodovost bezprostředně po nich
 (Petr Kučera)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34829 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

Nehodovost motocyklistů, snížení počtu a následků nehod
 (Bořivoj Vaněk)

2019, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//evbwuq// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Theses on a related topic

Nehodovost motocyklistů, snížení počtu a následků nehod
 (Bořivoj Vaněk)

2019, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//evbwuq// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Theses on a related topic

Vztah mezi konstrukcí pozemní komunikace a nehodovostí
 (Karel Bláha)

2018, Diplomová práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zgjlo6// | Technické znalectví a expertní inženýrství / | Theses on a related topic

Sportovní turismus a úrazovost jako negativní aspekt
 (Lenka Bártová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11670 | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

Analýza úrazovosti pracujících obyvatel ČR v komparaci s úrazovostí osob ve výkonu trestu
 (Jan BERÁNEK)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//yk6mbr// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a veřejná správa | Theses on a related topic

Úrazovost žáků na Zš
 (Michaela KOHOUTKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mbguq4// | Vychovatelství / | Theses on a related topic

Dopravní nehodovost v silniční dopravě ČR
 (Josef Denk)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola logistiky o.p.s.

http://theses.cz/id//m9rp50// | Logistika / Dopravní logistika (LOG) | Theses on a related topic

Problematika úrazovosti dětí a práce zdravotníka na letním dětském táboře
 (Lenka Nováková)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kn730/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Úrazovost atletů - běžců
 (Josef Lánský)

2010, Bakalářská práce, UHK, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB359 | Ekonomika a management / Sportovní management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)