Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

rychlost vozidel

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Umístění přechodu pro chodce v závislosti na rychlosti průjezdu vozidel
 (Jiří Talášek)

2018, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133983 | Stavební inženýrství / Městské inženýrství a stavitelství | Theses on a related topic

Stanovení míst a úseků pro měření rychlosti vozidel na dálnici D11
 (Jiří Vlk)

2020, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ktimqu// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Měření rychlosti vozidel na pozemních komunikacích
 (Pavel Soukup)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//b2lv50// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

Stanovení základních emisí z výfuků osobních vozidel ve vybraných úsecích dopravní trasy
 (Jan KAHUDA)

2019, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//l5c9n1// | Zemědělské inženýrství / Zemědělská a dopravní technika | Theses on a related topic

Hodnocení hmotnostní koncentrace polétavého prachu v silniční dopravě v závislosti na rychlosti jízdy vozidel
 (David PÍŠEK)

2015, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vk8hms// | Zemědělství / Zemědělská technika: obchod, servis a služby | Theses on a related topic

Simulace jízdních manévrů vozidel s řízením typu All Wheel Steering
 (Michal Sýnek)

2012, Bakalářská práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94236 | Mechatronika / Automobilová elektronika | Theses on a related topic

Měření rychlosti a zjišťování trajektorie pohybu kolejových vozidel
 (Tomáš Čejka)

2009, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fkidoh// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Kolejová vozidla | Theses on a related topic

Typologie zranění účastníka silničního provozu v závislosti na střetové rychlosti a typu vozidla
 (Radek Krčmář)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117600 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Technickobezpečnostní zkouška drážních vozidel provozovaných na drahách celostátních, regionálních a vlečkách
 (Jiří Píša)

2012, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//slznaa// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Kolejová vozidla | Theses on a related topic

Vozidlový odpor současných kolejových vozidel
 (Pavel Králík)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sdp05q// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Kolejová vozidla | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)