Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

vehicle speed

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Umístění přechodu pro chodce v závislosti na rychlosti průjezdu vozidel
 (Jiří Talášek)

2018, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133983 | Stavební inženýrství / Městské inženýrství a stavitelství | Theses on a related topic

Typologie zranění účastníka silničního provozu v závislosti na střetové rychlosti a typu vozidla
 (Radek Krčmář)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117600 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Měření rychlosti dopravních prostředků
 (Luboš Rejfek)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//mlkmc5// | Elektrotechnika a informatika / Komunikační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Ověření rychlostních charakteristik vybraných osobních automobilů
 (Martin Szlosek)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87987 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Návrh snímače otáček volantu pro experimentální vozidlo
 (Stanislav Šobek)

2014, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//d7wvep// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Theses on a related topic