Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Film

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Současné amatérské divadlo - Divadlo Schod
 (Klára Václavíková)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cmnhx/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Divadelní soubor Relikty jako inspirační zdroj pro amatérské divadlo
 (Lenka Dobrovolná)

2018, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/ejwmz/ | Dramatická umění / Dramatická výchova | Theses on a related topic

Film a divadlo aneb jak využít filmové tvorby v práci s mladými tvůrci
 (Jan Novák)

2022, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění

https://is.jamu.cz/th/l4p6k/ | Dramatická umění / Divadlo a výchova | Theses on a related topic

Ochotnické divadlo v Humpolci od roku 1864 dodnes
 (Kateřina Jančurová)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/paaxp/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Taneční divadlo Bralen
 (Kristína Kubačková)

2020, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/w1c6j/ | Dramatická umění / Muzikálové herectví | Theses on a related topic

Rodinné loutkové divadlo
 (Jaroslav Blecha)

2013, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k6kmu/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

Divadlo Járy Cimrmana jako kulturní a společenský fenomén
 (Gabriela Nagyová)

2020, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/d3jx1/ | Dramatická umění / Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo | Theses on a related topic

Profesní příprava pedagogů předškolního vzdělávání v oblasti divadelní výchovy
 (Ivana Klimešová)

2023, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění

https://is.jamu.cz/th/xrnsp/ | Dramatická umění / Divadlo a výchova | Theses on a related topic

Profesionální inscenace jako východisko pro divadelní výchovu a vzdělávání na příkladu inscenace Maryša Divadla Petra Bezruče
 (Marie Klemensová)

2020, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/apf6q/ | Dramatická umění / Divadlo a výchova | Theses on a related topic

Film a divadlo aneb jak využít filmové tvorby v práci s mladými tvůrci
 (Jan Novák)

2022, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění

https://is.jamu.cz/th/l4p6k/ | Dramatická umění / Divadlo a výchova | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)