Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

intercultural dialogue

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Kanankil - autoethnography of intercultural psychotherapy training experience
 (Edita Bezdičková)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ypvu8/ | Psychologie / Psychoterapeutická studia | Theses on a related topic

Rola t\l{}umacza w dialogu mi\c{e}dzykulturowym
 (Libuše SOLICHOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//lq1x5o// | Filologie / Polština ve sféře podnikání | Theses on a related topic

Češi a Rusové v interkulturní perspektivě
 (Ksenia KUDRYAVTSEVA)

2017, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//he6vkz// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Theses on a related topic

Czesko-polski dialog kulturowy i jego percepcja w obszarze nowych mediów. Wybrane zagadnienia
 (Paulina ŻMIJOWSKA)

2021, Disertační práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//kt51ql// | Filologie / Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika | Theses on a related topic

Czesko-polski dialog kulturowy i jego percepcja w obszarz nowych mediów. Wybrane zagadnienia
 (Paulina ŻMIJOWSKA)

2020, Disertační práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//fh2t51// | Filologie / Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika | Theses on a related topic

Universalismus lidských práv a interkulturní pojetí
 (Michal RIGEL)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//92rq3x// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic