Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Akceptace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Předsmluvní odpovědnost v obchodněprávních vztazích
 (Jarmila Odehnalová)

2016, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/d0uvy/ | Hospodářská politika a správa / Zdaňování | Theses on a related topic

Předsmluvní odpovědnost
 (Michal Stloukal)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hxl92/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Role předsmluvní odpovědnosti ve variantách kontraktačního procesu mezi podnikateli
 (Martin Kotrbáček)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ty4ai/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Předsmluvní fáze obchodněprávní kontraktace
 (Michala Soroková)

2009, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/di742/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic