Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

manzelske majetkove pravo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Manželské majetkové právo
 (Natálie Hamová)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p7um7/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Manželské majetkové právo
 (Adéla Cachová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/rypns/ | Právní specializace / Právo v podnikání | Theses on a related topic

Manželské majetkové právo zaměřeno na majetkové režimy
 (Markéta ŽĎÁNSKÁ)

2017, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ukad9h// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Majetkové právo manželů v mezinárodním právu soukromém z pohledu české a polské právní úpravy.
 (Klára TOMEŠOVÁ)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//13uxrp// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vývoj právní regulace manželského majetkového práva a modifikačních smluv se zaměřením na účinky erga omnes
 (Kamila Tajovská)

2015, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dyphs/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Majetkové vztahy mezi manželi pohledem mezinárodního práva soukromého
 (Simona Majdová)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l4hdc/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Manželské smlouvy a ochrana práv třetích osob
 (Pavel Halama)

2010, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z22qh/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Majetkové poměry v manželství a nesezdaném soužití
 (Vlastimil Jandásek)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zwswt/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Majetková práva a jejich ochrana
 (Adéla Šemelíková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/pxb6r/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Postih manželských majetkových práv v exekučním řízení
 (Monika BARTOŠOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//norx0w// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)