Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

obcansky zakoniku z roku 1811

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

PROMĚNY INSTITUTU MANŽELSTVÍ NA POZADÍ VŠEOBECNÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Z ROKU 1811, ZÁKONA O PRÁVU RODINNÉM Z ROKU 1949 A ZÁKONA O RODINĚ Z ROKU 1963
 (Petr PAPEŽ)

2019, Rigorózní práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ijnvmj// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Vývoj právní úpravy manželství 1811 - 1964
 (Lenka ŠKOPKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xu7rp8// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Dědické právo v OZ 1950
 (Antonín Krtička)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j0ju5/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Nabytí dědictví z historicko-komparativní perspektivy
 (František ŠIMEK)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6tnqcr// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Veřejný statek pozemkového práva. Poučení z minulosti pro budoucnost
 (Lumír Fojtík)

2013, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ixsm0/ | Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem | Theses on a related topic