Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Ischemická, choroba, srdeční

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Ischemická choroba srdeční - vliv kardiovaskulárního tréninku na antropomotorické parametry, parametry transportního systému a tělesné výkonnosti u mužů nad 60 let.
 (Pavla Eyerová)

2017, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/brnb1/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Ischemická choroba srdeční a pohybová aktivita
 (Vít Gajdoš)

2007, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ur70z/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Vytvoření a ověření výukového programu: Výchova ke zdraví a prevence neinfekčních onemocnění (ischemická choroba srdeční)
 (Silvie HABARTOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//helvbu// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic

Ischemická choroba srdeční
 (Lenka Liedermanová)

2014, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//5kfit0// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech | Theses on a related topic

Akutní ischemická choroba srdeční - optimalizace ošetřovatelského procesu v přednemocniční neodkladné péči
 (Radek BALOUN)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bzxndf// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Ischemická choroba srdeční a současné možnosti léčby
 (Veronika Mikešová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0c0p96// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Theses on a related topic

Výsledky změn srdeční frekvence a tělesné zdatnosti obézních pacientů s ischemickou chorobou srdeční po 12 týdnech kardiovaskulární rehabilitace
 (Martina Boriková)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i396a/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Akutní infarkt myokardu u mladých pacientů
 (Ondřej Toman)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gqvg5/ | Vnitřní nemoci (čtyřleté) / Vnitřní nemoci | Theses on a related topic

Prognóza pacientů s akultním infarktem myokardu s elevacemi ST úseku a význam natriuretických peptidů v dlouhodobém sledování
 (Krystyna Kluz)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kyjrz/ | Všeobecné lékařství (čtyřleté) / Kardiologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)