Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

památková péče

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Závazná stanoviska ve vztahu k ochraně životního prostředí
 (Marie Poláčková)

2013, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zz79x/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Právo životního prostředí | Theses on a related topic

Závazná stanoviska v procesu posuzování vlivů na životní prostředí
 (Simona PAVLOSKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a57qk3// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Stanoviska pléna Ústavního soudu
 (Veronika Janatová)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fe86q/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Státní památková péče v ČR v postavení dotčeného orgánu
 (Jana Volfová)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fqfgh/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Vybrané aspekty kontroly v oblasti státní památkové péče
 (Zuzana Hostašová)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kxkc9/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Vybrané aspekty kontroly v oblasti státní památkové péče
 (Zuzana Hostašová)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kxkc9/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Systém sankci v rozpočtovém právu
 (Kateřina Chudobová)

2014, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vd7wj/ | Právní specializace / Právo a finance | Theses on a related topic