Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

passionate reading

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Mnohojazyčnost ve výuce němčiny jako dalšího cizího jazyka
 (Miroslav Janík)

2016, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iq27t/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Theses on a related topic

Pohled na výchovu k jinakosti ve výuce cizího jazyka na druhém stupni ZŠ (ve srovnání s Velkou Británií)
 (Alena KADLECOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//e8hrvj// | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol a učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Motivace a rozvoj mluvení a psaní ve výuce němčiny jako druhého cizího jazyka
 (Růžena Heřmánková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rpvgs/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - německý jazyk | Theses on a related topic

Teaching the Art of Passionate Reading
 (Ondřej Špaček)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ef364/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Teaching the Art of Passionate Reading
 (Ondřej Špaček)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ef364/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Publicistický text a čtenářská gramotnost na středních školách na Kutnohorsku
 (Jana Batelková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//le6jg3// | Historické vědy / Historicko-literární studia | Theses on a related topic

Rozvíjení informační gramotnosti v edukační praxi laboratorní základní školy: případová studie
 (Marta Zonková)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o5ul4/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Zvyšování zdravotní gramotnosti pacientů metodou krátké intervence v praxi
 (Renata PROCHÁZKOVÁ)

2018, Rigorózní práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5cstxe// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Připravenost sociálního pedagoga na problematiku finanční gramotnosti v profesní praxi
 (Eva Mlčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ui55x4// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)