Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

doprava

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Zlínsko - autobusem a vlakem do zaměstnání a do školy!
 (Jakub Kura)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bo56n/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Dojížďka do zaměstnání jako faktor poptávky po dopravě
 (Veronika ŠVEHLOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w8mvf2// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Mzdová kompenzace dojížďky do zaměstnání ve městě Ostrava
 (Jakub Vontroba)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/138675 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Prostorová distribuce dojížďky do zaměstnání v Polsku
 (Martin BÁRTA)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rhs4a4// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Analýza dojížďky do Olomouce podle struktur obyvatelstva
 (Dan HORALÍK)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1atkbv// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Analýza dojížďky do zaměstnání ve Středočeském kraji ve vybraných letech v rámci období 2001-2011
 (Martin Bambula)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31943 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Modal split pro dojížďku do zaměstnání - nabídka a realita v roce 2011
 (Ján Karas)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103364 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

Analýza dojížďky z Černošic do Prahy se zaměřením na kvalitu života
 (Vojtěch Bareš)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51543 | Kvantitativní metody v ekonomice / Sociálně ekonomická demografie | Theses on a related topic

Role MHD a VHD při dojížďce do zaměstnání v krajských městech Česka
 (Jan Tesla)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92807 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

Geografické aspekty dojížďky do zaměstnání a škol v Pardubickém kraji
 (Martina HRNÍČKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jdg670// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)