Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

karcinom prsu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Triple negativní karcinom prsu z pohledu epidemiologie, etiologie, diagnostiky a léčby
 (Jiří Navrátil)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zkkdr/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Studium mikroRNA u "triple-negativního" (ER-alfa, PR, c-ErbB2 negativního) karcinomu prsu
 (Jaroslav Juráček)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qn0to/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Detekce vybraných miRNA u pacientek s ,,triple-negativním" karcinomem prsu
 (Aneta BRISUDOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//x0jrj8// | Biochemie / Biotechnologie a genové inženýrství | Theses on a related topic

Nové biomarkery diagnostiky a progrese "triple" negativních karcinomů prsu
 (Markéta KOLEČKOVÁ)

2019, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2pjwe4// | Patologická anatomie a soudní lékařství / | Theses on a related topic

Triple negativní karcinom prsu z pohledu epidemiologie, etiologie, diagnostiky a léčby
 (Jiří Navrátil)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zkkdr/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Kvalita života po operacích prsu pro karcinom
 (Jitka KOUŘILOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jlyzhb// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Role asistenta v prevenci a léčbě akutní toxicity radioterapie u karcinomu prsu
 (Karolína Bičáková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2i4joa// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Stručný přehled informací o karcinomu prsu, epidemiologii, rizikových faktorech, prevenci, diagnostice a mortalitě tohoto onemocnění.
 (Jana VALLOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//36z4a6// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Komplikace chirurgických výkonů v axile u karcinomu prsu
 (Hana JANÁLOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//79y2zs// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Radioterapie karcinomu prsu a úloha radiologického asistenta při ní
 (Jana Lněničková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hl8puc// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)