Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Vápenato-alkalické, lamprofyry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Distribuce stopových prvků mezi páry flogopit/matrix, klinopyroxen/matrix a klinopyroxen/flogopit u vápenato-alkalických lamprofyrů
 (Lukáš Krmíček)

2013, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/emqb7/ | Geologie / | Theses on a related topic

Minerální složení žárovzdorného kameniva vyrobeného výpalem černouhelné hlušiny
 (Martin Dvořák)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xaron/ | Geologie / | Theses on a related topic

Experimentální studium vlivu biomasy na minerální složení a mikrostrukturu keramiky
 (Lumír Soldán)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ain9i/ | Geologie / | Theses on a related topic

Minerální složení pojiva a degradačních produktů historických i recentních betonů
 (Dalibor Všianský)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zhze1/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Theses on a related topic

Minerální složení pramenů v lázních Skalka
 (Eliška MASAŘÍKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hvybtj// | Chemie / | Theses on a related topic

Minerální a petrografické složení štěrkopískových sedimentů (frakce 0-4 mm) z ložiska Dobříň
 (Kateřina Gricová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wzvuu/ | Geologie / Správní geologie | Theses on a related topic

Vliv minerálních látek (měď, zinek) na růst a minerální složení kožních derivátů a krevní plazmy koní
 (Petra Jančíková)

2015, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//njdjuh// | Zootechnika / Obecná zootechnika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)