Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Informační systém

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Dlouhodobé uchování digitálních dat v muzeích
 (Roman Kučera)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hsxxh/ | Historické vědy / Muzeologie | Theses on a related topic

Návrh a realizace informačního systému pro dlouhodobé uchovávání digitálních dat uměleckých středních škol
 (Martin Mercl)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8167 | Technická podpora humanitních věd / Počítačová podpora v archivnictví | Theses on a related topic

Realizace informačního webového systému pro podporu Buddy System UTB Zlín
 (Ivan Kovár)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ec47jb// | Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy | Theses on a related topic

Webový informační systém základní školy
 (Petr Vaněk)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wu3o0/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Webový informační systém pro florbalový klub
 (Petr Révay)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yodkf/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Webový informační systém České federace florbalu neslyšících
 (Jakub Pendl)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kp59x/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Webový informační systém knihovny
 (Markéta Elederová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uesxx/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Webový informační systém pro odpadové hospodářství
 (Mojmír Odehnal)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m47ex/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Webový portál se zaměřením na bojová umění
 (Tomáš Fučík)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//jzdcd1// | Informační technologie / | Theses on a related topic