Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

didaktická hra

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Webová aplikace pro hraní karetních her
 (Michal Valeš)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m30sb/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Návrh a realizace webové aplikace pro podporu vybraných podnikových procesů v ASP.NET Core MVC
 (Tomáš Martínek)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78793 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Webová aplikace – internetová online hra „Bitevní pole“
 (Jan Pošvář)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//f6p6lz// | Elektrotechnika a informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

Concept art: Hlubiny herního designu
 (Hana Ondrušová)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x1yi2/ | Učitelství výtvarné výchovy a vizuální tvorby pro základní a střední školy / | Theses on a related topic

Ozvučená vizualita a vizualizovaný zvuk: Vizuální zpracování živých hudebních produkcí
 (Filip Košťálek)

2020, Diplomová práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/c2hui/ | Dramatická umění / Audiovizuální tvorba | Theses on a related topic

Vizualita filmů Petera Greenawaye
 (Jana Jaracová)

2015, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/g6m1y/ | Dramatická umění / Scénografie | Theses on a related topic

Apropriativní metody v současném umění a vizualita Oblast zkoumání: APROPRIACE, VIZUALITA, AUTORSTVÍ
 (Jan LESÁK)

2010, Diplomová práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//83xmid// | Výtvarná umění / Fotografie | Theses on a related topic

Věda a vizualita v současném výtvarném umění
 (Tereza BRUNCKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//iwr4jt// | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova pro SŠ a ZUŠ | Theses on a related topic

Vizualita Baletní jednotky Křeč ve vybrané filmové a televizní tvorbě
 (Marie Blažková)

2009, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/v26mj/ | Dramatická umění / Scénografie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)