Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

e model

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
E-R model dat
 (Tomáš KUKUČKA)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//latoce// | Informatika / Aplikovaná informatika | Theses on a related topic

A Search Engine Optimization Analysis of the E-shop "Astra Model"
 (Filip Bartoš)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wo98ik// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Projektové řízení v marketingu. Model elektronického tržiště
 (Michaela Josífková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/rnrw5/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

E-learningový kurz knihovnické angličtiny 2 (e-LKA2)
 (Barbora Sedláčková)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rvtht/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Application of Customer Lifetime Value Model in Marketing Management of E-commerce
 (Pavel Jašek)

2015, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77332 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Využití modelu J. N. Giger a R. E. Davidhizar v klinické a komunitní praxi u romské minority
 (Kristýna TOUMOVÁ)

2019, Disertační práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7z9ld0// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Využití modelu M. E. Levine v klinické a komunitní praxi u pacientů s kolorektálním karcinomem
 (Tereza DUŠIČKOVÁ)

2019, Disertační práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v8j1td// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

Model pro prediktivní určování kvality hovoru jako kritéria pro hodnocení výkonnosti VOIP řešení
 (Jan Rozhon)

2015, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111376 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Komunikační technologie | Theses on a related topic

Modely půjčování e-knih v knihovnách v USA a možnosti jejich aplikace na české prostředí
 (Jan Klos)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y54fg/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Model elektronického bankovnictví
 (Aleš Nechuta)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v7li4/ | Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)