Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Evropská unie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Dopady klimatických změn na rozvojové země (především na Jihovýchodní Asii)
 (Melina MELLIOSOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//u1b731// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Moldavsko jako cílová země rozvojové spolupráce v rámci Evropské sousedské politiky – případová studie
 (Petra Šujanová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b88y0/ | Humanitní environmentalistika / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Moldavsko: programová země zahraniční rozvojové spolupráce ČR
 (Pavla Hofmeisterová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xn8du/ | Sociologie / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Změna kvality života ve vybraných zemích Afriky v 21. století: srovnávací analýza rozvojových indikátorů
 (Jan JIRSA)

2018, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bnvuan// | Geografie / Ekonomická a regionální geografie | Theses on a related topic

Klasifikace závislosti států Evropské unie na dovozu zemního plynu z Ruské federace. Využití clusterové analýzy a indexů závislosti v dyadickém vztahu
 (Petr Strejček)

2013, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u8r74/ | Mezinárodní teritoriální studia (čtyřleté) / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Kategorizace a klasifikace ubytovacích zařízení ve vybraných zemích Evropské unie se zaměřením na komparaci českého a německého systému
 (Jana Abrahamová)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/4929 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Analýza proměny regionální politiky Evropské unie ve Španělsku v letech 2007–2027
 (Šárka Sikorová)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135781 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Evropská unie jako federativní politický systém
 (Michal PECH)

2016, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//vypxqc// | Politologie / | Theses on a related topic

Obchodní vztahy Evropské unie a integrační organizace MERCOSUR
 (Kateřina Vaisarová)

2018, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127932 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Porovnávání jakosti masa jatečného skotu pomocí klasifikace SEUROP
 (Hana Lepková)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cxgs4k// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)