Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ICT

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Rodinné faktory ovlivňující jazykové dovednosti
 (Eva Kopřivová)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a4t5c/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy | Theses on a related topic

Jazykové dovednosti dětí s výchovnými problémy
 (Klára ŘÍHOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//bvi9xx// | Specializace v pedagogice / ČJu-AJu | Theses on a related topic

Výuka dovednosti čtení ve výuce anglického jazyka pro sluchově postižené žáky na druhém stupni základních škol
 (Žaneta Petraturová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v81ma/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Jazykové dovednosti a jazykové prostředky; jejich rozvoj ve výuce NJ na 1. stupni ZŠ
 (Ludmila Jakubíková)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w7yqv/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Strategie učení se cizímu jazyku u řečové dovednosti mluvení u nadaných žáků gymnázia
 (Kateřina Kašpárková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nd78u/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Komunikační dovednosti žáků
 (Petra Šamalíková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/afp7g/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Moderní technologie ve výuce české literatury na středních školách
 (Pavel Dostál)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/naof8/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání zaměstnanců v soukromém a státním sektoru
 (Kryštof Kubalík)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/ejgaf/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Digitální technologie ve vzdělávání na středních školách ekonomického zaměření
 (Anna Junková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/81453 | Finance a účetnictví / Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Výchova a vzdělávání dětí v mateřských školách a informační a komunikační technologie
 (Markéta Kašičková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//n5qsp0// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)