Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fotbal

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Diagnostika výkonnostních předpokladů ve sportu v kontextu možností využití fuzzy teorie
 (Antonín Zderčík)

2019, Rigorózní práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k1grz/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Diagnostika výkonnostních předpokladů ve sportu
 (Antonín Zderčík)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxd1k/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Theses on a related topic

Diagnostika, terapie a prevence poranění hamstringových svalů ve sportu
 (Jakub HUŇÁČEK)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cimkzn// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Energetická dostupnost u žen ve sportu
 (Kristýna Dvořáková)

2021, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/akls5/ | Specializace ve zdravotnictví / Nutriční specialista | Theses on a related topic

Možnosti využití fuzzy teorie pro hodnocení výkonnostních předpokladů ve sportu
 (Monika DVOŘÁKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//evr114// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Vliv intervence tréninkového plánu na vytrvalost dospělých výkonnostních plavců
 (Michal SPURNÝ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//i4gk3s// | Tělesná výchova a sport / Sport a zdraví | Theses on a related topic

Fitness a fotbal - trénink v posilovně
 (Daniel Marek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z8iyn/ | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic