Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Jesenicko

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Těžba a zpracování kamene na Jesenicku a jejich využití pro geoturismus
 (Kristýna Kudrejová)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129810 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Těžba a zpracování kamene na Jesenicku a jejich využití pro geoturismus
 (Kristýna Kudrejová)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129810 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Porovnání těžby a zpracování bloků kamene pro HKV a UKV v provincii Yunnan v Číně a ČR
 (Milan Komárek)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97775 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Vliv těžby vápence ve Štramberku na krajinu a srovnání s lomy v Hranicích na Moravě
 (Marcela Kramolišová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u18s7/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Technicko-ekonomická studie Mramorové lomy Ujčov
 (Lukáš Čochner)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29939 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Dopady změn ročních těžeb lomu Vršany
 (Miroslava Marková)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119884 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Těžba uhlí na lomu Vršany do hranic povolené hornické činnosti
 (Milan Popelka)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92329 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Historie a současnost těžby v Lomu Žulová IV
 (Vladislav Mátl)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115336 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic