Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pískovec

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Povrchová těžba vysokoprocentních vápenců ve velkolomu Čertovy Schody a. s., centralizace těžby na jeden kolový nakladač Caterpillar 990H
 (Ivo Macourek)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92756 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Analýza tuzemského trhu radiálních a diagonálních pneumatik od 25" pro kolovou těžební techniku (skupina EM/OTR)
 (Jakub Louda)

2015, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ead3jx// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Kamenolom Ruprechtice - otvírka a zpřístupnění jámového lomu Wágner I.
 (Vladimír Patočka)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103183 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Hydrická rekultivace napouštění zbytkové jámy lomu Bílina
 (Filip Debnar)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108430 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Aktualizace vodohospodářské bilance jezera zbytkové jámy lomu Ležáky - Most
 (František Baar)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97767 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Návrh konfigurace vnitřní výsypky lomu Vršany ve vztahu ke zbytkové jámě po ukončení hornické činnosti – studie
 (Šárka Pařízková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97944 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Návrh modernizace způsobů blokové těžby na lomu Podhorní Újezd
 (Zuzana Řezáčová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92419 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Navařování stelitových vrstev na creepově odolné oceli metodou SAW
 (Daniel Klápště)

2021, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//d814fb// | Strojní inženýrství / | Theses on a related topic

Effects of Different Agricultural Management Systems on CO2 Fluxes from Irrigated Rice Cultivation.
 (Saw MIN)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4p1z1w// | Ecology and Environmental Protection / Ecology | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)