Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

těžba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Využití lokalit těžby a zpracování kamene na Ostroměřsku v pedagogické praxi
 (Dominik Miškář)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8953 | Matematika / Biologie se zaměřením na vzdělávání, Bc. učitelství - všeobecný základ | Theses on a related topic

Prohlídková trasa pro děti předškolního věku v cisterciáckém klášteře Vyšší Brod
 (RADKA OVČÁČKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//666lac// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Těžba, vlastnosti a využití pískovců jako stavebního a dekoračního kamene v Beskydech
 (Eva Jurečková)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92595 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Analýza nákladů při těžbě bloků pískovce na ložisku Podhorní Újezd
 (Monika Moravcová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108354 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Narušení opevněných lokalit pravěku a středověku na území CHKO Český ráj těžbou kamene
 (Roman Sirovátka)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4714 | Archeologie / | Theses on a related topic