Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Shoda, podmětu, s, přísudkem, ve, francouzštině

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Shoda podmětu s přísudkem v současné francouzštině a češtině, srovnávací studie.
 (Markéta ŠONKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dkfvez// | Filologie / Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Problematika shody přísudkového slovesa s podmětem věty slovesné Agreement with predicates verb with subject in verbs sentence
 (Petra KARMANOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4255v4// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Shoda podmětu s přísudkem v současné francouzštině a češtině, srovnávací studie.
 (Markéta ŠONKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dkfvez// | Filologie / Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Shoda podmětu s přísudkem v současné francouzštině a češtině, srovnávací studie.
 (Markéta ŠONKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dkfvez// | Filologie / Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Problematika shody přísudkového slovesa s podmětem věty slovesné Agreement with predicates verb with subject in verbs sentence
 (Petra KARMANOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4255v4// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Složený přísudek v ruštině a jeho vyjádření v češtině
 (Maciej Kubaczyński)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rnx75/ | Filologie / Ruský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Automatická detekce chyb v gramatické shodě v češtině
 (Marie Novotná)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xj7dv/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Shoda podmětu s přísudkem v současné francouzštině a češtině, srovnávací studie.
 (Markéta ŠONKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dkfvez// | Filologie / Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Ruský infinitiv ve funkci předmětu a jeho protějšky v češtině
 (Michala Fuková)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f3xyh/ | Filologie / Ruský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Stylizační cvičení o podmětu a přísudku v učivu češtiny na 1. st. ZŠ
 (Eva Němcová)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//78g618// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)