Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)
Činitelé ovlivňující volný čas u osob s mentálním postižením
 (Barbora Bártková)

2019, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//aary00// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Temperament jako možný ovlivňující činitel negativních způsobů chování ve volném čase mládeže
 (Pavlína Hlaváčová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vg7lz/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Volný čas studentů v domovech mládeže v Moravskoslezském kraji
 (Tereza Maková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rbjjdg// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Jevy negativně ovlivňující volný čas studenta střední školy
 (Martina LEŠKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vfmmel// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Volný čas dětí předškolního věku
 (Lucie BURIANOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ecy6w8// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Rodina jako činitel ovlivňující volnočasové aktivity mládeže
 (Jitka Spiritová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cz3pp/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy Učitelství matematiky pro základní školy | Theses on a related topic

Sport a volný čas dětí na Opavsku
 (Kateřina LEHNERTOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7qmg7a// | Vychovatelství / Řízení volnočasových aktivit | Theses on a related topic

Rodiče jako činitel ovlivňující výběr volnočasových aktivit dětí mladšího školního věku
 (Kateřina ESTERKOVÁ)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//03rusd// | Sociální pedagogika / Sociální pedagogika - specializace Výchovné poradenství | Theses on a related topic

e-government v kontextu neziskových organizací v ČR
 (Denisa Muzikantová)

2020, Diplomová práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/redfz/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Nestátní neziskové organizace - jejich místo v rozvoji občanské společnosti se zaměřením na vybranou neziskovou organizaci
 (Karolína Lančová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/tn0ex/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)