Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sportovani deti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Důvody sportování v kolektivních míčových aktivitách u dětí ve věku 7 a 13 let
 (Adriana KALAMÁROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//zksp9c// | Psychologie / | Theses on a related topic

Důvody sportování v kolektivních míčových aktivitách u dětí ve věku 7 a 13 let
 (Adriana KALAMÁROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ccm7qa// | Psychologie / | Theses on a related topic

Možnosti sportování dětí s mentálním postižením v Plzeňském kraji, návrh vhodných pohybových aktivit
 (Radek KALA)

2017, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ctuj4k// | Tělesná výchova a sport / | Theses on a related topic

Návrh marketingové komunikace sportování dětí ve městě Frýdlant nad Ostravicí
 (Renata JANEČKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//886a4q// | Tělesná výchova a sport / Management sportu a trenérství | Theses on a related topic

Vliv rodiny na sportování dětí- přehled dosavadních poznatků
 (Lenka Kadlčková)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/me24h/ | Tělesná výchova a sport / Animátor pohybových aktivit | Theses on a related topic

Možnosti sportování dětí s alergiemi a astmatem
 (Jan Miňovský)

2010, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cvvus/ | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

Vztah rodičů ke sportování jejich dětí na příkladu florbalistů v Kraji Vysočina
 (Petr JINDRA)

2019, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//46pwy0// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Problematika sportování u tělesně postižených dětí a mládeže
 (Jitka Holomková)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wg8i0/ | Tělesná výchova a sport / Animátor pohybových aktivit | Theses on a related topic

Motivace ke sportování a tělesná zdatnost u sportujících dětí
 (Lucie Švachová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ndvg7/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Problematika sportování u zrakově postižených dětí a mládeže
 (Lucie Němcová)

2006, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v32jn/ | Tělesná výchova a sport / Animátor pohybových aktivit | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)