Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kontrolovatelnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Sociální úzkostnost, online sebe-otvírání a vliv percepce kontrolovatelnosti online komunikace u uživatelů Facebooku v období vynořující se dospělosti
 (Zuzana Očadlíková)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f4lud/ | Psychologie / Sociologie Psychologie | Theses on a related topic

Cíle výuky na 1. stupni na Základní a mateřské škole Mirovice
 (Anna BĚLKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//glej31// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Změny zbytkových napětí v povrchových vrstvách VBD po aplikaci povrchových úprav
 (Aneta Slaninková)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141336 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Nelegální zaměstnávání
 (Kristýna Machová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//sa4crb// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Institut jednotného výplatního místa nepojistných sociálních dávek
 (Martina SMOLÍKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9e5eic// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Nelegální zaměstnávání
 (Kristýna Machová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//sa4crb// | Právní specializace / Právo ve veřejné správě | Theses on a related topic

Theory of Principal Solutions at Infinity for Linear Hamiltonian Systems
 (Peter Šepitka)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vqad7/ | Matematika (čtyřleté) / Matematická analýza | Theses on a related topic