Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Žák

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Stres, copingové strategie a žáci třetích ročníků středních škol
 (Kateřina Jandová)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oonz8/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Životní spokojenost, depresivita, subjektivně vnímaná zátěž nemoci a copingové strategie u rodičů diabetických dětí
 (Kateřina Pospíšilová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ct47b/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Copingové strategie u sociálních traumat
 (Michaela BRAUNOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w95q05// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Copingové strategie u studentů vysokých škol s diagnostikovanými úzkostnými poruchami
 (Iva ŠPORCROVÁ)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//l8ubvz// | Psychologie / | Theses on a related topic

Vliv sebehodnocení na copingové strategie a rizikové chování
 (Michaela Podmanická)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d02vd/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Copingové strategie v kontextu nerozhodnosti
 (Iveta Freibergová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zycxb/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Faktory stresu a strategie zvládání stresu u učitelů a žáků
 (Zdeňka Luxová)

2016, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//pfdggn// | Fyzika / fyzika - informatika | Theses on a related topic

Kvalita života rodičů dětí s poruchou autistického spektra: zátěžové situace a protektivní faktory
 (Zuzana Lamserová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fshx8/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Míra stresu u žáků navštěvující 1. stupeň základních škol běžných a základních škol alternativních
 (Marie SROVNALOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ug2zz3// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Učitelský stres a jeho psychologické a psychofyziologické projevy
 (Monika Vagrčková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qmwpe/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - ruský jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)