Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

postoj

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Právní úprava zprostředkování zaměstnání
 (Lukáš KALUŽA)

2013, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//li76ts// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli a agenturní zaměstnávání - vývoj právní úpravy
 (Jakub Fukal)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/h45h3/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Postoje zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců pracovních agentur k agenturnímu zaměstnávání
 (Michaela Ondráčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wn7s1/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Agenturní zaměstnávání jako nástroj pro řešení nezaměstnanosti
 (Petra PAVELKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//6vjsow// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Agenturní zaměstnávání a jeho dopady na zaměstnance
 (Petra Koťátková)

2019, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//vrcip3// | Hospodářská politika a správa / Evropská hospodářskosprávní studia | Theses on a related topic

Zastřené agenturní zaměstnávání
 (František Jareš)

2017, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wuj60/ | Právní specializace / Obchodněprávní studia | Theses on a related topic

Agenturní zaměstnávání v ČR z pohledu zajištění rovnosti s kmenovými zaměstnanci uživatele.
 (Naděžda Vraspírová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//c713hh// | Ekonomika a management / Finance a řízení | Theses on a related topic

Postoje zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců pracovních agentur k agenturnímu zaměstnávání
 (Michaela Ondráčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wn7s1/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Postoje zaměstnanců a potenciálních zaměstnanců pracovních agentur k agenturnímu zaměstnávání
 (Michaela Ondráčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wn7s1/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Dočasné přidělení zaměstnance agentury práce k jinému zaměstnavateli
 (Veronika Cestrová)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kk4pq/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)