Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

artifacts

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Suddenly, all the artifacts of my past flashed before my eyes.
 (Eduardo BARRERA ARAMBARRI)

2021, Diplomová práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ktkf10// | Fine Art / Photography and Time-Based Media | Theses on a related topic

Improving the quality of requirements artifacts in agile projects
 (Veranika Ramaniuk)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/82764 | Aplikovaná informatika / Information Systems Management | Theses on a related topic

Meta-analysis of methodological artifacts of the phylogenetic imbalance.
 (Jana SMRČKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qh8y9z// | Zoologie / | Theses on a related topic

Stanovení obsahu amorfní fáze v keramice se zaměřením na archeologický materiál
 (Zdeňka Bočková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vm4mq/ | Geologie / | Theses on a related topic

Suroviny ostatní kamenné industrie z neolitického sídliště v Brně-Holáskách
 (Michal Březovský)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b7pyq/ | Geologie / | Theses on a related topic

Techniky odstraňování artefaktů z plánovacích CT pro radioterapii, srovnání technik, analýza vlivu na výpočet dávkové distribuce
 (Vojtěch Sychra)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oqsdn/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Pavilon Anthropos - historie, osobnosti a artefakty
 (Ivan Koutný)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ionfn/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

Stanovení barvicích složek archeologických skel
 (Zuzana Spoustová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/golvi/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)