Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Stárnutí

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Degradace textilních materiálů vlivem půdního prostředí
 (Jana Hudečková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f0u85/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Theses on a related topic

Stárnutí textilií vlivem teploty
 (Zdeňka Bartošková Pitronová)

2016, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//yzikdv// | Průmyslové inženýrství / Produktové inženýrství | Theses on a related topic