Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

life strategies

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Polyphasic analysis and secondary metabolite patterns in unbranched heterocytous cyanobacteria with different life strategies
 (Andreja KUST)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pk1jc4// | Biologie / Hydrobiologie | Theses on a related topic

Stratégie študentiek medicíny a lekárok v oblasti harmonizácie práce a rodiny vo vybranej organizácii
 (Dominika Franeková)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g4z7d/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Dopady rozvodů na životní situace, životní strategie vysokoškolských studentů a na jejich postoje k rodičovství a manželství
 (Martina Vlačihová)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10892 | Sociologie / Sociologie obecná a empirická | Theses on a related topic

Kvalita života, copingové strategie a zátěž rodičů dětí s poruchou autistického spektra
 (Kateřina Willaschková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zphjh/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Environmentální determinanty funkčních charakteristik a životních strategií ptáků Severní Ameriky
 (Barbora Blažková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oka1v/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Theses on a related topic

Životní strategie mladých matek v oblasti harmonizace práce a rodiny
 (Monika Foldynová)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/etu4w/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic