Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pracovní riziko

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Posouzení pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA
 (Božetěch Zdražil)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136049 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Posouzení podnikatelských a fiskálních dopadů změn sazeb daně z přidané hodnoty u služeb s vysokým podílem lidské práce
 (Kateřina Krzikallová)

2015, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111225 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Risk management - bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve vybrané organizaci
 (Nikola KREJČŮ)

2021, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jr7d7c// | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Posouzeni rizik evakuace osob se sníženou pohyblivostí v rámci areálu Nemocnice Prostějov
 (Barbora ALFIERI)

2013, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ha4t9k// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Hodnocení rizik spojených s užitím tetovacích barev
 (Eliška Eichlerová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vk4rnl// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Posouzení pracovních rizik s využitím webové platformy OiRA
 (Božetěch Zdražil)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136049 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Posouzení rizik a návrh bezpečnostních opatření při výrobě viskózové buničiny
 (Dalibor Slahúčka)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128193 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Posouzení rizik vybrané pracovní činnosti
 (David Rauš)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bwb5of// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Posouzení rizik při práci ve vybrané organizaci
 (Barbora Fanturová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//h6h9kt// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Posouzení rizik při nakládání vojenské techniky na železniční vozy
 (Ladislav Rafaj)

2020, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jq7aku// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)