Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Tetování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Hodnocení rizik spojených s užitím tetovacích barev
 (Eliška Eichlerová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vk4rnl// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Vnímání rizik spojených s energetickou činností společnosti ČEZ obyvatelstvem
 (Milan Hejdušek)

2012, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94354 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Theses on a related topic

Analýza rizik při výkonu pravomoci strážníka obecní policie v regionu Brno
 (Zbyněk Kočí)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/xmccx/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Vliv osobnosti speleopotápěče na vnímání rizik spojených s potápěním na Hranické propasti
 (Michal Guba)

2008, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//ra6zsd// | Tělesná výchova a sport / Rekreologie - management volného času a rekreace | Theses on a related topic

Vnímání podnikatelského rizika a vztah k riziku studentů VŠE v Praze
 (Lukáš Brychca)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/42053 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Hodnocení rizik spojených s užitím tetovacích barev
 (Eliška Eichlerová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vk4rnl// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic

Návrh na zavedení nového výrobku na českém trhu s tetováním
 (Petra Pavlová)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85379 | Ekonomika a management / Marketing a obchod | Theses on a related topic

Hodnocení rizik spojených s užitím tetovacích barev
 (Eliška Eichlerová)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//vk4rnl// | Chemie a technologie potravin / Hodnocení a analýza potravin | Theses on a related topic