Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Cost-Benefit analýza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Cost-benefit analýza rekonstrukce trati Brno-Přerov
 (Kristýna Havlačková)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c7gvc/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Cost benefit analýza vybraného dopravního investičního projektu
 (Lucie Mikulová)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cbki6/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Cost benefit analýza vybraného projektu
 (Dominika Ježová)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zsgm2/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Cost-Benefit analýza očima kritiků
 (Ondřej Šandera)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mcfbe/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Cost-benefit analýza skládky odpadů
 (Michaela Turiaková)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ctnim/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Cost-benefit analýza vysokorychlostní železnice Praha-Brno
 (Václav Fučík)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jx748/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Cost-benefit analýza v řízení investic územně - samosprávního celku
 (Pavel Kuda)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oo9wv/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Projekt implementace cost-benefit analýzy v obci Oldřichovice
 (Lucie Blahušová)

2016, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zzwt7g// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Cost-benefit analýza projektu sběrného dvoru v obci Určice
 (Eva Františková)

2017, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//j5cta7// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Nástroje manažerského rozhodování v praxi: Cost-benefit analýza projektu výstavby ČOV a kanalizace
 (Tomáš Bartoš)

2017, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1sr4p3// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)