Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Demence

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
ETICKÁ PROBLEMATIKA PÉČE O SENIORY V DOMOVECH PRO SENIORY. REFLEXE NA STANDARDY KVALITY V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH V ETICKÝCH SOUVISLOSTECH.
 (Dana ČERVONYJOVÁ)

2017, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//44iynt// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Standardy kvality v sociálních službách
 (Jiří Roček)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/sd6wp/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb | Theses on a related topic

Standardy kvality v záchranné službě
 (Marta Machátová)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/w6zs9/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb | Theses on a related topic

Standardy kvality sociálních služeb v Charitním domě pro matky v tísni v Českém Těšíně
 (Jana ANTOŠOVÁ)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ys8rxd// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s poradenským zaměřením | Theses on a related topic

Analýza dopadů Standardů kvality v rezidenční službě v Domově důchodců v Teplicích
 (Veronika DVOŘÁKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//6sk1ei// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Změna cílů standardů kvality sociálních služeb v průběhu jejich implementace v pečovatelské službě
 (Kateřina Mokrá)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0l3i/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Vývoj kvality poskytovaných služeb v historickém kontextu, včetně současné implementace standardů kvality v Charitě Kopřivnice
 (Miloslav LEŠKO)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jbceqw// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Tvorba procedurálních standardů kvality v podmínkách pobytových sociálních služeb a jejich realizace v praxi
 (Helena Pressfreund)

2020, Rigorózní práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8hd9b9// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Práva uživatelů v azylových domech ve vazbě na standardy kvality v sociálních službách
 (Monika POWIESNÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//e9owrr// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stadia
 (Hana Králová)

2012, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//pvm3bj// | Ošetřovatelství / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)