Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

odpadové hospodárstvo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Zhodnocení produkce a nakládání se stavebním a demoličním odpadem v ČR a EU.
 (Barbora Hlavsová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fokxm0// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Theses on a related topic

Vznik a režim likvidace odpadů z Nemocnice Prachatice a.s.
 (Kateřina RODOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i9vrc2// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Produkce a nakládání s bioodpady na Letišti Praha a.s. a jejich využití a odstranění v bioplynové stanici
 (Veronika BENDLOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//rn8fvl// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Theses on a related topic

Produkce odpadů ve vybraných chemických výrobách se zaměřením na Lučební závody a.s. Kolín a nakládání s nimi
 (Kateřina SCHULZOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//b5bd62// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Zvýšení efektivity třídění nebezpečného odpadu v Nemocnici Český Krumlov a.s.
 (Šárka SELINGEROVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//q32byb// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Problematika třídění odpadů ve firmě Bucyrus Czech Republic, a.s. a možnosti jejího zefektivnění
 (Markéta Dźwigońová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92252 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Vznik a nakládání se stavebními a demoličními odpady
 (Marie Špidlenová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//u0dpyt// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Theses on a related topic

Intranetový informační systém pro evidenci v odpadovém hospodářství SR
 (Branislav Marko)

2007, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j733o/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Informační management v odpadovém hospodářství SR
 (Daniela Kubíková)

2007, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fwovw/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Datový model pro analytické metody a systém workflow v elektrofyziologických experimentech
 (Jiří DIVIŠ)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//d1tdqq// | Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)